Mediácia

Služby mediátora, mimosúdne riešenie sporov

 

Mediácia je moderný a kultúrny spôsob riešenia konfliktu. Na tomto procese sa zúčastňujú strany, ktoré sú v spore. Strany si prizvú tretiu – neutrálnu osobu (mediátora), ktorá im pomôže dôjsť k vlastnému riešeniu sporu.

Poskytneme Vám poradenstvo spojené s možnosťami riešenia Vášho sporu, vypracujeme potrebné dokumenty spojené s procesom mediácie, zabezpečíme výkon mediácie v zodpovedajúcej kvalite či poskytneme asistenčné služby spojené s adekvátnym plnením mediačnej dohody.

U nás v Mediačnej kancelárii v Žiline zabezpečujeme úplný servis spojený so snahou riešiť Váš spor mimosúdnou cestou a pomáhame Vám tento spor vyriešiť v expresne krátkom čase.

Venujeme sa riešeniu:

 • Obchodných sporov
 • Občianskoprávnych sporov
 • Rodinných sporov
 • Susedských sporov
 • Školskej mediácii

Hlavné princípy mediácie:

 • dôvernosť
 • nestrannosť
 • dobrovoľnosť
 • rýchlosť
 • úspornosť
 • zmena súperenia strán na vzájomnú spoluprác

www.mediator-zilina.sk

Objednať konzultáciu