Súdne znalectvo

 

 

 

Znalecká činnosť z odboru Ekonómia a manažment, odvetvie personalistika

 

V odvetví personalistiky pre Vás zabezpečíme:

 

  • znalecké úkony na požiadanie fyzických a právnických osôb a orgánov verejnej moci

  • vypracovanie znaleckého posudku

  • znalecké dokazovanie v oblasti personalistiky a výpočtu miezd a z nich vyplývajúcich činností

  • metodické posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov

 

Znalecká činnosť z odboru Ekonómia a manažment, odvetvie controlling

 

Controlling je nástrojom podpory podnikových procesov. Umožňuje opísať, plánovať a následne analyzovať stav, v ktorom sa tento podnik nachádza. Prostredníctvom parametrov controllingu možno vykonávať pravidelnú analýzu a testovanie podniku ako celku,  identifikovanie odchýlok a tiež meranie efektívnosti podnikových procesov.

 

V odvetví controlling pre Vás zabezpečíme:

 

  • znalecké úkony na požiadanie fyzických a právnických osôb a orgánov verejnej moci

  • vypracovanie znaleckého posudku

  • znalecké dokazovanie

Objednať konzultáciu