Účtovníctvo

Prenechajte zodpovednosť za kompletné mzdové účtovníctvo a spracovanie Vašich daňových povinností na nás a získate kvalitné služby za dostupné ceny.

 

Zabezpečíme pre Vás tieto služby:

 

  Personalistika a mzdová agenda                         

 

 • Mzdové poradenstvo
 • Zastupovanie v komunikácii s úradmi
 • Spracovanie personálnej agendy
 • Komplexné mzdové účtovníctvo
 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
 • Mesačné spracovanie miezd
 • Výpočet miezd a odvodov
 • Prípravu výplatných pások
 • Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Archiváciu mzdovej agendy
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • Vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti

 

  Vedenia účtovníctva

 

 • ​Priebežné vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva firiem  a SZČO
 • Spracovanie a podanie daňových priznaní
 • Nastavenie účtovných výstupov podľa požiadaviek klienta
 • Účtovné a daňové poradenstvo
 • Komunikácia s daňovým úradom

 

  Komplexné daňové poradenstvo

 

 • Daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby
 • Konzultácie o predpisoch súvisiacich s daňovými povinnosťami klienta
 • Daňový audit – podrobná  kontrola dokladov, účtovníctva a vyčíslenie základu dane
 • Zastupovanie pred správcom dane pri daňových konaniach
 • Vypracovanie agendy pre vedenie daňových súdnych sporov
 • Informácie o aktuálnych zmenách v daňových predpisoch
 • Vybavenie vrátenia DPH v prípade, že ste zahraničná osoba
 • Odborné stanoviská

 

 

 

Objednať konzultáciu