Založenie s.r.o

Zabezpečíme pre Vás bezplatnú konzultácia právnika v súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným
Ušetríme Váš čas
Zaplatíte nižší súdny poplatok, ktorý by bol inak vo výške 300 €, a ktorý je už zahrnutý v cene
Pripravíme pre Vás všetky dokumenty potrebné pre založenie s.r.o.
Zabezpečíme zaplatenie súdneho poplatku
Vypracujeme pre Vás žiadosť o vydanie súhlasu príslušného správcu dane
Zabezpečíme komunikáciu so živnostenským a daňovým úradom, čím Vám ušetríme čas
Prevezmeme za Vás osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Podáme návrh na zápis Vašej spoločnosti do obchodného registra
Prevezmeme potvrdenie o vykonaní zápisu spoločnosti a výpis z obchodného registra
Zaregistrujeme Vašu spoločnosť pre daň z príjmov právnických osôb
Odovzdáme Vám dokumenty v podobe podľa Vašej požiadavky
Objednať konzultáciu