Zmeny v obchodnom registri

Venujeme sa týmto riešeniam :

 

  • Doplnenie predmetov podnikania
  • Výmaz predmetov podnikania
  • Zníženie základného imania
  • Zmena sídla spoločnosti
  • Zmena obchodného mena spoločnosti
  • Prevod obchodného podielu
  • Zmena výšky obchodného podielu
  • Ostatné zmeny (zmena trvalého pobytu konateľa / spoločníka, zmeny spôsobu konania konateľa a pod.)
  • Zápis viacerých zmien jedným návrhom

Zabezpečíme pre Vás bezplatnú konzultácia právnika v súvislosti so zápisom zmien do Obchodného registra
Ušetríme Váš čas
Zaplatíte nižší súdny poplatok, ktorý , ktorý by bol inak vo výške 66 €, a ktorý je už zahrnutý v cene
Pripravíme pre Vás všetky dokumenty potrebné pre zápis zmien do Obchodného registra
Vykonáme iné potrebné úkony v súvislosti so zápisom zmien do Obchodného registra
Zabezpečíme zaplatenie súdneho poplatku
Zabezpečíme komunikáciu so živnostenským a daňovým úradom, čím Vám ušetríme čas
Prevezmeme za Vás osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Podáme návrh na zápis zmien Vašej spoločnosti do obchodného registra
Prevezmeme potvrdenie o vykonaní zápisu zmien spoločnosti a výpis z obchodného registra
Ohlásime za Vás vykonanie zmien daňovému a živnostenskému úradu
Odovzdáme Vám dokumenty v podobe podľa Vašej požiadavky
Objednať konzultáciu